April 2024

Disclaimer voor beyoung.nl

Identiteit
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door BeYoung Media, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69031541.

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.beyoung.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door BeYoung Media. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BeYoung Media is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BeYoung Media.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

BeYoung Media streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.beyoungmedia.nl op deze pagina.